Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Transfer

Jedným z predpokladov inovácií je aj kapacita firiem transferovať výsledky výskumu a vývoja do praxe a premietnuť ich napr. do konkrétneho produktu. Projekt InNOBorder podporuje aj aktivity prepájania spolupráce medzi prihraničnými firmami ako aj inštitúciami VaV formou organizovania podnikateľských a inovačných klubov ako aj kooperačnej akcie.

Na tematických podnikateľských kluboch sa budú mať zúčastnené firmy možnosť oboznámiť s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa špecifických otázok podnikania v SR a v ČR, ako aj nadviazať nové kontakty pre obchodnú, či inú spoluprácu.

Inovačné kluby budú zamerané na prezentáciu výskumných aktivít univerzít alebo výskumých inštitúcií, či podnikov alebo predstavenie úspešnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi firmami navzájom, či prezentácia úspešnej inovácie v praxi. Cieľom inovačných klubov bude nadviazanie nových kontaktov medzi firmami a poskytovateľmi služieb VaV pre ďalšiu spoluprácu. V prípade, ak máte záujem prezentovať sa na jednom z Inovačných klubov, kontaktujte koordinátora tejto aktivity.

Kooperačná akcia bude určená pre všetky firmy a iné inštitúcie, ktoré chcú spolu osobne rokovať o budúcej spolupráci na základe vopred dohodnutých stretnutí. Kooperačná akcia je jedinečnou príležitosťou pre cielené rokovania s firmami, ktoré ponúkajú/hľadajú nové výrobky, technológie či služby. Akcia bude zameraná najmä na Slovenskú a Českú republiku.

Súčasťou aktivít typu Transfer je aj propagácia tých inštitúcií v regiónoch projektu, ktoré majú kladný vzťah k inováciám, realizujú inovačné aktivity, či projekty výskumu a vývoja. V prípade, ak máte záujem o zaradenie do našej databázy inovatívnych inštitúcií, kontaktujte partnera vo vašom regióne.

 

Kontakt

Koordinátorom týchto aktivít je Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V prípade otázok prosím kontaktujte:

Ing. Ján Václav
+421 32 6525 797
vaclavATscci.sk