Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Projekt

Projekt InNOBorder (Inovácie cez hranice – Innovation Through Border) bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho realizácia sa rozbehla v októbri 2010 a plánované ukončenie je v septembri 2013. Do projektu sú zapojení šiesti partneri zastupujúci šesť prihraničných krajov Slovenskej a Českej republiky.

Impulzom pre projekt bola nelichotivá inovačná výkonnosť všetkých zúčastnených krajov, ktoré sa podľa hodnotení Európskej komisie z 203 hodnotených NUTS II regiónov umiestňujú v spodných častiach rebríčka (Západné Slovensko 171. miesto, Stredné Slovensko 167. miesto, Moravskosliezsky kraj 180. miesto a Stredná Morava 150. miesto). Regionálne analýzy spracované v rámci Regionálnych inovačných stratégií v minulých obdobiach poukazujú na nízku inovačnú výkonnosť a izolovanosť aktivít v rámci krajov. V rámci projektu sa zameriavame na štyri problémové oblasti: efektívnosť inovačných nástrojov navrhnutých v rámci regionálnych inovačných stratégií, ďalšie smerovanie krajov v oblasti podpory inovácií, všeobecná informovanosť a nízke povedomie o potrebe inovovať a slabá cezhraničná spolupráca firiem a univerzít.

 

Projektové aktivity sa sústredia do štyroch hlavných oblastí súvisiacich s podporou inovačného rozvoja zúčastnených regiónov: