Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Program

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. S rozpočtom 92,7 miliónov € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý je zameraný na posilnenie hospodárskej a sociálnej kohézie v rámci Európskej únie, program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí.

Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:

Jej cieľom je podpora rozvoja kultúry a zachovania tradícií, spolupráca regiónov, vzdelávanie, rozvoj cezhraničného cestovného ruchu či menšie investičné projekty.

Jej cieľom je podpora rozvoja dopravy v pohraničí, rozvoja životného prostredia a krajiny a zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti pohraničia.

Kto môže požiadať o podporu?

Žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 môžu predkladať verejnoprávne a neziskové subjekty: obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neštátne neziskové organizácie, školy, hospodárske a agrárne komory a pod.

Územie, kde musia byť projekty realizované

Podporované sú projekty realizované v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. V Českej republike ide o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

Viac o Programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR je k dispozícii na www.sk-cz.eu