Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Partneri

INOVA NOVA, n.o.
Osvaldova 28
917 01 Trnava
Slovenská republika
www.inovanova.sk

Koordinátor projektu a zároveň aktivít v oblasti Foresight. Zastupuje Trnavský kraj. Má bohaté skúsenosti s projektmi nadregionálnej a cezhraničnej spolupráce so zameraním na posilnenie podpory inovatívnych podnikov a vytváranie podmienok pre ich vzájomnú spoluprácu.

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Hičák
+421 2 5441 1192
hicakATinovanova.sk

 


Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
Česká republika
www.arr.cz

Hlavný cezhraničný partner. Koordinátor aktivít Vzdelávanie. Zastupuje Moravskoslezský kraj. Zabezpečuje činnosti v oblasti rozvoja podnikania, podnikateľského prostredia a podpory čerpania európskych prostriedkov v kraji. Je úspešným realizátorom mnohých projektov 7. Rámcového programu EÚ, operačných programov a programov cezhraničnej spolupráce.

Kontaktná osoba:
Ing. David Pawera
+420 59569 1216
paweraATarr.cz
 

 

Slovenské centrum produktivity
Univerzitná 6
010 08 Žilina
Slovenská republika
www.slcp.sk

Koordinátor aktivít Inovačné nástroje. Zastupuje Žilinský kraj. SLCP je zriadené ako národné, otvorené združenie, ktoré je úzko späté s výskumnou inštitúciou - Žilinskou univerzitou. Medzi hlavné aktivity SLCP patrí podpora podnikateľských a inovačných aktivít slovenských podnikov. SLCP aktívne pôsobí aj v oblasti regionálnych inovácií, komercializácií inovácií, v oblasti technologického transferu a ergonómie. To sú aj hlavné témy konferenčnej činnosti SLCP (konferencia Inovácie a Národné Fórum Produktivity), publikačnej činnosti (časopis Produktivita a inovácie) a organizácie vzdelávacích seminárov a kurzov.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Majchrák, PhD.
+421 41 513 9229
majchrakATslcp.sk

 

 

Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika
www.sopk.sk

Koordinátor aktivít Transfer. Reprezentuje Trenčiansky kraj. TRK SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vyvíja svoju činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. Zbiera pre svojich členov informácie, vzdeláva ich a poskytuje rôzne formy služieb.

Kontaktná osoba:
Ing. Ján Václav
+421 32 6525 797
vaclavATscci.sk

 

Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
www.ohkuh.cz

Zastupuje v projekte Zlínský kraj. Tak ako aj ostatní partneri projektu InNOBorder, aj OHK UH patrí medzi organizácie majúce skúsenosti s podobným typom projektov. V rámci prvej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR realizuje spolu s TRK SOPK projekt Chambernett zameraný na prehĺbenie hospodárskej spolupráce v prihraničí.

Kontaktná osoba:
Ing. Radka Machalová
+420 774 488 486
machalovaATohkuh.cz

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Výstaviště 1
648 04 Brno
Česká republika
www.khkjm.cz

V projekte reprezentuje Jihomoravský kraj. KHK JM je záujmovým združením komôr z jednotlivých okresov Jihomoravského kraja. V minulých obdobiach riešila projekty zamerané na podporu rozvoja strategického riadenia podnikov, či komplexného poradenstva pre podnikateľov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Petr Kostík
+420 543 10 60 90
khkjmATkhkjm.cz