Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Inovačné nástroje

Inovácie sú kľúčovým faktorom rozvoja podnikania, ktoré má priamy vplyv na vývoj regiónu a platí to aj naopak. Regionálne inovačné stratégie spracované v minulom období síce navrhli opatrenia k zvýšeniu inovačnej aktivity regiónov, ktorá priamo súvisí s podnikaním firiem, avšak tieto dokumenty by nemali byť statické a mali by reagovať na rýchlo meniace sa prostredie a požiadavky samotných firiem a inštitúcií výskumu a vývoja v krajoch.

Projekt sa v rámci tejto aktivity zameria na zistenie stavu napĺňania regionálnych inovačných stratégií, ktoré každý zo zúčastnených krajov spracoval v minulých obdobiach. V rámci tejto fázy partneri zrealizujú prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi predstaviteľmi regiónov, inovačnej infraštruktúry ako aj podnikmi benchmarking inovačných nástrojov v regiónoch. Ten dá odpovede na otázky do akej miery región využíva nástroje, ktoré boli navrhnuté v regionálnych inovačných stratégiách a ako v praxi tieto nástroje fungujú.

Výstupmi týchto aktivít budú Analýza podnikateľského a inovačného prostredia partnerských regiónov a Návrhy na aktualizáciu regionálnych inovačných dokumentov, ktoré budú slúžiť regiónom pri plánovaní ich ďalšieho rozvoja.
 

Kontakt

Koordinátorom týchto aktivít je Slovenské centrum produktivity. V prípade otázok kontaktujte prosím:

Ing. Marián Majchrák, PhD.
+421 41 513 9229
majchrakATslcp.sk