Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Foresight

Keďže prihraničné regióny SR a ČR vo vytváraní podmienok pre rozvoj inovačných procesov zaostávajú, jedným z riešení zlepšenia tejto situácie je vytvorenie spoločnej stratégie šiestich krajov v oblasti inovačného rozvoja. Túto stratégiu formulujeme využitím nástroja foresight (alebo veľmi zjednodušenie "predvídania"), ktorý sa vo veľkej miere využíva v západných krajinách pri tvorbe stratégií, či už regiónov, firiem, sektorov alebo štátov. Je založený na účasti rôznorodej skupiny expertov, ktorí sa spoločnými aktivitami snažia dosiahnuť konsenzus v otázke budúceho vývoja regiónu, krajiny, sektora a pod. Týmito aktivitami môžu byť v závislosti od použitých metód moderované workshopy, dotazníkové prieskumy, expertné panely a iné.

Zámerom projektu je v rámci tejto aktivity spracovať návrh na spoločný postup regiónov v otázke podpory inovácií, pričom využijeme nasledovnú kombináciu metód: analýza súčasného stavu  a prekážok v zavádzaní inovácií (prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi firmami), návrh scenárov možného vývoja situácie v oblasti inovácií v horizonte 15 rokov, formulovanie spoločnej vízie regiónov a spracovanie mapy (tzv. roadmap) krokov pre naplnenie vízie.

V rámci tejto aktivity pozývame zástupcov regiónov, výskumnej a inovačnej infraštruktúry ako aj podniky na sériu špecializovaných foresight workshopov, v rámci ktorých budú participovať na vytváraní návrhu spoločnej stratégie v oblasti inovácií.

Výstupom týchto aktivít budú Doporučenia pre cezhraničný rozvoj inovácií v regiónoch projektu do roku 2020, ktoré partneri zapracujú do Návrhov na aktualizáciu regionálnych inovačných dokumentov v rámci aktivity Inovačné nástroje.  

 

Kontakt

Koordinátorom týchto aktivít je INOVA NOVA. V prípade otázok kontaktujte prosím:

Ing. Ján Strelecký
+421 2 5441 1192
streleckyATinovanova.sk