Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Aktuality

Podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !

02.06.2015
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.

Viac informácií »

Workshop na podporu kreatívnosti a inovatívnosti

03.03.2014
Srdečne Vás pozývame na workshop Zručnosti pro inovativní a kreativní podnikání, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. marca 2014 v Ostrave

Viac informácií »

Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!

17.09.2013
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.

Viac informácií »

Verejné obstarávanie - grafické spracovanie a tlač materiálov

05.08.2013
VO na vyhotovenie dvoch publikácií - grafické spracovanie a tlač materiálov - výstupov projektu InNOBorder

Viac informácií »

Seminár o klastroch a networkingu !!

24.06.2013
Seminár na tému Klastre a networking v Ostrave, Česká republika

Viac informácií »

Semináre pre záujemcov o podnikanie v Košiciach už v októbri 2013 !!

10.06.2013
V poradí už tretí kurz realizovaný v rámci implementácie projektu B-Innovative sa uskutoční v Košiciach v období október až november 2013.

Viac informácií »

Verejné obstarávanie - aktualizácia regionálnych inovačných dokumentov TT kraj

04.06.2013
Realizácia odborných činností na príprave a spracovaní štúdie s názvom „Návrhy na aktualizáciu regionálnych inovačných dokumentov - Trnavský kraj“.

Viac informácií »

Škola inovácií - 13. - 15. Máj - Trenčianske Teplice !!!

13.05.2013
Podujatie Škola inovácií je určené pre podnikateľov, manažérov podnikov ako aj záujemcov o podnikanie, ktorí majú záujem o rozvoj inovácií v ich podniku, resp. v regióne v ktorom žijú a pôsobia.

Viac informácií »

Škola inovácií v SR

13.05.2013
Podujatie škola inovácií je zamerané na podporu zavádzania inovácií do praxe, rozvoj cezhraničnej spolupráce s podnikmi a aktivizáciu podnikov, výskumných inštitúcií a univerzít vo vzťahu k inovačným aktivitám.

Viac informácií »

Podnikateľský klub v Brne

24.04.2013
Pozývame Vás na podnikateľský klub do Českej republiky.

Viac informácií »

Sieť na podporu podnikania Enterprise Europe Network

03.03.2013
Sieť Enterprise Europe Network na podporu podnikania v Slovenskej republike.

Viac informácií »

Spolupráca podnikov a univerzít

22.11.2012
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Otvorená inovácia

20.06.2012
Seminár o forme spolupráce firiem, univerzít a výskumných inštitúcií.

Viac informácií »

Inovačný klub 2

13.06.2012
Inovačný klub o službách podnikateľského inkubátora a VTP v Jihomoravskom kraji s diskusiou o zavádzaní inovácií vo firmách.

Viac informácií »

Škola inovácií v ČR

15.05.2012
Trojdenný vzdelávací seminár pre manažérov malých a stredných firiem o inovačnom potenciáli firmy, manažmente inovácií a možnostiach ich financovania.

Viac informácií »

Workshop na roadmapping

04.04.2012
Workshop na prípravu roadmapu k dosiahnutiu spoločnej vízie regiónov v oblasti rozvoja inovácií. Druhý zo série foresight workshopov, miesto konania: Brno

Viac informácií »

Dotazníkový prieskum o aktuálnych problémoch pri zavádzaní inovácií

23.01.2012
Prieskum bude prebiehať na jar roku 2012 medzi firmami v partnerských regiónoch a jeho cieľom bude zmapovanie bariér a problémov pri zavádzaní inovácií.

Viac informácií »

Možnosti financovania inovácií

30.11.2011
Odborný seminár o aktuálnych možnostiach financovania inovácií pre firmy zo SR a ČR, ktorý sa uskutoční ako sprievodná akcia Slovenskej a českej konferencie o skle.

Viac informácií »

Kooperačná akcia

12.10.2011
Kooperačná akcia medzi firmami, či firmami a univerzitami zameraná na nájdenie partnera na obchodnú, technologickú spoluprácu, či spoločný výskumný projekt.

Viac informácií »

Inovačný klub 1

12.10.2011
V stredu 12.10.2011 sa v Trenčíne uskutoční prvý inovačný klub zameraný na výmenu informácií a skúseností medzi firmami a univerzitami s inovatívnymi projektami.

Viac informácií »

Podnikateľský klub 2

20.09.2011
Dňa 20. septembra 2011 sa v Uherskom Hradišti uskutoční podnikateľský klub o možnostiach využitia aktuálnych programov podpôr podnikania v Zlínskom kraji.

Viac informácií »

Projekt na podporu inovačnej infraštruktúry

21.07.2011
Inovatívne podnikateľské parky

Viac informácií »

Workshop na scenáre

21.06.2011
V dňoch 21.-22. júna 2011 sa v Žiline uskutoční dvojdňový workshop na prípravu scenárov možného inovačného vývoja partnerských regiónov za účasti zástupcov partnerov, samosprávy, podnikateľov, organizácií VaV a akademickej sféry.

Viac informácií »

Podpora podnikania, výskumu a inovácií

04.04.2011
Celoeurópska sieť na podporu podnikania, výskumu a inovácií Enterprise Europe Network má za sebou tri úspešné roky podpory malým a stredným podnikom, univerzitám a iným inštitúciám zainteresovaným do výskumu a vývoja.

Viac informácií »

Benchmarking inovačných nástrojov

03.04.2011
V priebehu mesiacov apríl – október 2011 sa v regiónoch projektu uskutoční dotazníkový prieskum najmä medzi zástupcami samospráv a odborníkmi na oblasť inovácií ohľadom inovačných nástrojov navrhnutých regionálnymi inovačnými stratégiami a ich fungovaní v praxi.

Viac informácií »

Workshop o technology foresight

08.03.2011
Dňa 8. marca sa v Brne bude konať prakticky orientovaný workshop, ktorý účastníkov oboznámi o tom, čo je foresight a ako sa využíva.

Viac informácií »

Podnikateľský klub 1

26.01.2011
Dňa 26. januára sa v Trenčíne uskutoční stretnutie primátorov s podnikateľmi o smerovaní komunálnej politiky.

Viac informácií »