Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

European Union Knowledge Economy Pass n.o.

Popis organizácie

Zaoberáme sa problematikou zamestnanosti mladých ľudí a preto sme sa rozhodli pre Vás vytvoriť efektívnu platformu, pomocou ktorej chceme pomôcť mladým ľuďom a študentom v ich pracovnom aj osobnom rozvoji. Nezabúdame pritom ani na rozvoj spolupráce s podnikovou praxou.
Za neziskovou organizáciou European Union Knowledge Economy Pass n.o. (skrátene EUKEPASS n.o.) stojí mladý kolektív tvorený kombináciou výskumných a pedagogických pracovníkov zo slovenských univerzít a pracovníkov pôsobiacich v podnikovej praxi, ktorí sa aktívne venujú podpore mladých ľudí a študentov.
Našim poslaním je budovanie a podpora znalostnej ekonomiky, založenej na úzkej a vzájomne prospešnej spolupráci v znalostnom trojuholníku študent - univerzita - podniková prax.
Táto platforma, ktorej sme prevádzkovateľom, si dáva za cieľ tvoriť a budovať znalostný trojuholník, v ktorom základný element tvoria mladí ľudia a študenti. V spolupráci s univerzitami a partnerskými podnikmi/organizáciami im chceme pomôcť pri hľadaní odborných praxí a stáží a podporiť ich tak v ich osobnostnom ako aj pracovnom raste.
Nie sme a nechceme byť pracovnou agentúrou, chceme však podporovať mladých šikovných ľudí, ktorí budú vedieť svoje získané skúsenosti v budúcnosti odovzdať novej generácii. Máme záujem a chceme:
• podporovať mladých ľudí a študentov,
• spolupracovať s podnikmi a organizáciami,
• budovať znalostnú ekonomiku,
Hlavným cieľom našich aktivít je riešiť nasledovné problémy:
- Zlepšiť praktické zručnosti a znalostí mladých ľudí a študentov, ktoré im pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie sa uplatniť na trhu práce.
- Vytvoriť priestor na zlepšenie vzdelávacích procesov.
- Pomôcť partnerským podnikom a organizáciám pri hľadaní šikovných mladých ľudí – potenciálnych zamestnancov.
- Podporiť riešenie výskumných úloh a zavádzanie inovácií v podnikoch.
- V neposlednom rade znížiť nároky na štátny rozpočet pri financovaní programov podpory mladých ľudí.


Informácie o organizácii

Právna forma:Nezisková organizácia
Adresa:MIerová 2687
Tel.:+421 948 10 66 10
Email:info@eukepass.com
WWW:www.eukepass.com
Vedúci:Ing. Ľuboš Kašprik
Funkcia:Riaditeľ
Email:info@eukepass.com

Inovatívne inštitúcie - Trenčiansky kraj

VUP, a.s.

IT Association, s. r. o.

DREVOSEN s.r.o.

EVPÚ ( Elektrotechnický výskumný a projektový ústav )

IBN Systems s.r.o.

BOST SK, a.s.

KONŠTRUKTA ZLIEVAREŇ

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE

VIPO a.s.

TRENS SK, a.s.

JHL Produkt s.r.o.

NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske Svinná« Zoznam inštitúcií