Inovácie cez hranice

Inovačná výkonnosť prihraničných regiónov SR a ČR je dlhodobo nelichotivá. Inovačné aktivity firiem sú zriedkavé a prepojenia medzi poskytovateľmi služieb výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom sú slabé.

Dosiahli kraje ciele stanovené v regionálnych inovačných stratégiách? Aké bude ďalšie smerovanie týchto krajov v oblasti podpory inovácií?
To sú hlavné oblasti záujmu projektu InNOBorder, ktorý je kofinancovaný zo zdrojov Európskeho programu regionálneho rozvoja.

Viac informácií »

Newsletter

Podujatia

Spolupráca podnikov a univerzít

Dátum konania: 22.11.2012 10:00
Miesto konania: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina
Seminár zameraný na prezentáciu úspešne fungujúcich príkladov spolupráce akademického a podnikateľského sektora v prostredí Žilinskej univerzity.

Viac informácií »

Škola inovácií v SR

Dátum konania: 13.05.2013 13:00
Miesto konania: Hotel PAX, Trenčianske Teplice
Podujatie škola inovácií je zamerané na podporu zavádzania inovácií do praxe, rozvoj cezhraničnej spolupráce s podnikmi a aktivizáciu podnikov, výskumných inštitúcií a univerzít vo vzťahu k inovačným aktivitám.

Viac informácií »

Podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !

Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.

Viac informácií »

Workshop na podporu kreatívnosti a inovatívnosti

Srdečne Vás pozývame na workshop Zručnosti pro inovativní a kreativní podnikání, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. marca 2014 v Ostrave

Viac informácií »

Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!

17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.

Viac informácií »

Seminár o klastroch a networkingu !!

Seminár na tému Klastre a networking v Ostrave, Česká republika

Viac informácií »

Semináre pre záujemcov o podnikanie v Košiciach už v októbri 2013 !!

V poradí už tretí kurz realizovaný v rámci implementácie projektu B-Innovative sa uskutoční v Košiciach v období október až november 2013.

Viac informácií »

Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Registrácia           Zabudnuté heslo
VÚHŽ a.s. IMTRADEX, a.s. PSA Peugeot Citroën Slovakia JHL Produkt s.r.o.